تعرفه طراحی سایت

اگر به مشاوره بیشتری نیاز دارید از طریق "مشاوره رایگان" با ما در ارتباط باشید

پایه

3.9 میلیون تومان

4 ماه پشتیبانی رایگان

اتصال به درگاه بانکی
واکنش گرا یا ریسپانسیو
آموزش اختصاصی کار با سایت
اقتصادی

4.5 میلیون تومان

5 ماه پشتیبانی رایگان

اتصال به درگاه بانکی
واکنش گرا یا ریسپانسیو
آموزش اختصاصی کار با سایت
ویژه

4.9 میلیون تومان

6 ماه پشتیبانی رایگان

اتصال به درگاه بانکی
واکنش گرا یا ریسپانسیو
آموزش اختصاصی کار با سایت
همکاری و همراهی ما