کوچینگ

بیزینس کوچینگ چیست؟

کوچ با دانش و مهارت خود و با اتکا به دانش و مهارت های مشتریان به آن ها کمک می‌کند به بررسی ابعاد کسب و کار خود بپردازند، موانع و چالش ها را ارزیابی نموده و با کمک توانمندی هایشان در حوزه مدنظرشون به بهترین خودشان تبدیل شوند.

پایه

900 هزار تومان

3 جلسه کوچینگ
همراهی 21 روزه
%5 تخفیف کلیه خدمات
حرفه ای

1.7 میلیون تومان

6 جلسه کوچینگ
همراهی 45 روزه
%10 تخفیف کلیه خدمات
ویژه

2.7 میلیون تومان

10 جلسه کوچینگ
همراهی 70 روزه
%20 تخفیف کلیه خدمات
درخواست جلسه کوچینگ
سریع ترین و راحت ترین راه برای دریافت
یک مشاوره‌ی تخصصی

     
    درخواست جلسه کوچینگ
    سریع ترین و راحت ترین راه برای دریافت
    یک مشاوره‌ی تخصصی